Podmínky

Všeobecná pravidla užívání a podmínky pro uživatele webové stránky

1. Základní ustanovení

1.1 Provozovatelem webové stránky je THE MAG MEDIA s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, IČO: 07170327, DIČ: CZ07170327 vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 295911 (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel odpovídá za funkčnost a provoz webové stránky.


1.2 Uživatel webové stránky je jakákoliv fyzická osoba, která navštíví a/nebo používá webovou stránu themag.cz (dále jen „Uživatel“).


2. Webová stránka

2.1 Webová stránka themag.cz je veřejné internetové médium dostupné pro každého s přístupem na internet.

2.2 Přístup na stránku a její používání se řídí podmínkami pro používání tohoto portálu, přičemž vstupem na tuto webovou stránku a jejím používáním vyjadřuje osoba zároveň výslovný souhlas s uvedenými podmínkami a s jejich dodržováním. Návštěvník, který nesouhlasí s pravidly a podmínkami, nesmí využívat jednotlivé prvky a pobývat na internetových stránkách themag.cz.

2.3 Aby Uživatel mohl webovou stránku themag.cz využívat, musí nejprve souhlasit s těmito všeobecnými pravidly a podmínkami používání. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasí, nesmí tuto Službu využívat.