Sebastian Okruhlica, Autor na THE MAG | Strana 3 z 5