Barvy menia diskografiu Viktora Sheena na súdržný príbeh

Meno Viktor Sheen sa nesie nad celou československou rapovou scénou ako masívny mrak inverzie. Je transparentný, a scéne dodáva, vo featoch aj vo vlastnej tvorbe, veľmi silnú, pochmúrnu atmosféru. V úlohe prémiového sadboya sa pohybuje na pohraničí rapovej a popovej hudby, medzi postavami rapera a speváka, v čom sa odráža aj jeho udomácnenosť vo viacerých výrazových polohách. Výnimočnosť jeho pozície už iba podtrhujú vysoké streamovacie čísla jeho albumov aj jednotlivých skladieb.

Predošlé Sheenove albumy NSD, Jungler a Černobílej svět boli o stále komplexnejšom vykresľovaní jeho hudobného charakteru, ktorý je akousi generačnou figúrou, vystihujúcou nálady a mentálne rozpoloženie generácie Y a Z. Prežívanie týchto dvoch skupín mladých ľudí skrz osobný filter je, očakávateľne, hlavným motívom aj na novom albume Barvy. Názov albumu Barvy je jasným odkazom – nadviazaním na interpretov zatiaľ najtemnejší album Černobílej svět. V Sheenovej tvorbe tak môžeme vyčítať kontúry abstraktného príbehu, čo iba posilňuje intenzívnu vnútornú dramatickosť jeho skladieb.

Barvy sú výpoveďou outsidera, ktorý sa predral až na vrchol, no daný vrchol je stále plný eskapád a jeho farebné odtiene nie sú vždy iba hviezdne a plné radosti a pôžitkárstva. Jedinými eskapádami v Sheenovom prejave môže byť občasná nemotornosť v speváckej polohe, kde sa oproti polohe rapovej skĺza k prvoplánovo znejúcim rýmom. Inak sú Barvy tradičným „sheenovsky“ silným albumom, ktorému môže na československej scéne sekundovať maximálne “český Weeknd” spevák Calin.

Sheenova tvorba je o váhavosti, nejednoznačných emóciách a relativuzujúcom pohľade na život hviezdy, ale aj život obyčajného človeka. Práve to ju robí plastickou a vytvára jej hlavný pohon. Na Barvách tento pohon naďalej funguje a nedrží si iba v rovine „spĺňania interpretovho štandardu“. Namiesto toho jeho štandard ďalej rozvíja a dokresľuje jeho doterajšej tvorbe ďalšie kontúry a detaily. Samotný obal albumu, ukazujúci detail Sheenovej tváre, pri ktorej mu na ramenách sedí jeho malá dcéra, referuje k dospievaniu a otváraniu novej životnej kapitoly. A všetko sedí a funguje.