MARKO DAMIAN: “Nadávám len keď hovorím po anglicky”